ARCHITEKTONICKO – PROJEKČNÝ ATELIÉR LICHARDUS ARCHITEKTI

NÁŠ TÍM TVORIA AUTORIZOVANÍ ARCHITEKTI

ING. ARCH. MARTIN LICHARDUS . ING. ARCH. KARLA KONTŠEKOVÁ . ING. ARCH. LUCIA HENČOVÁ . ING. ARCH. PETER NOVOTNÝ . ING. ARCH. MICHAL CINZER

NÁŠ PRÍSTUP

OPTIMALIZUJEME NÁKLADY

Podrobne naplánovaný projekt znižuje riziko zmien a chýb pri realizácii.

INFRAŠTRUTÚRA

Máme ateliéry v Bratislave a v Liptovskom Mikuláši.

REŠPEKTUJEME POŽIADAVKY

Predstavy a priania klienta sú pre nás kľúčovým východiskovým bodom pri navrhovaní.

FLEXIBILITA

Navštívime Vás a radi pre Vás spracujeme projekt v akejkoľvek časti Slovenska.

DÁVAME NA VÝBER

Pri navrhovaní poskytujeme klientovi viac návrhov, aby mal možnosť výberu.

AUTORSKÝ DOZOR

Pri realizácii projektov sme plne k dispozícii, osobne dohliadame na správnosť realizácie.

ČO OBSAHUJE NÁŠ PROJEKT

OBSAH DOKUMENTÁCIE

ARCHITEKTÚRA

Architektonická štúdia
Projekt pre územné rozhodnutie
Projekt pre stavebné povolenie
Projekt pre realizáciu stavby
Výkaz výmer
Rozpočet

OBSAH DOKUMENTÁCIE

INTERIÉRY

Architektonická štúdia interiéru
Výtvarno-architektonický návrh interiéru
Realizačný projekt interiéru

OBSAH DOKUMENTÁCIE

URBANIZMUS

Urbanistická štúdia
Projekt pre územné rozhodnutie
Projekt pre stavebné povolenie