ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO

LICHARDUS ARCHITEKTI

Profesionálne sa zaoberáme od roku 2000 projekčnou činnosťou v obore Urbanizmus, Architektúra, Interiéry a Interiérový dizajn. Vďaka dlhoročným skúseNostiam, neustálemu vzdelávaniu, sledovaniu trendov a spolupráci s profesistami, dodávateľmi a realizátormi, vieme pretaviť Vaše predstavy do úspešnej realizácie.

ČO PROJEKTUJEME

ARCHITEKTONICKÉ PROJEKTY

Obytné budovy, občianske budovy, obnova pamiatok a inžinierske stavby.

PROJEKTY INTERIÉROV

Interiéry obytných budov, občianskych stavieb, obchodných a výstavných priestorov.

URBANISTICKÉ PROJEKTY

Architektonicko-urbanistické súbory, územné plány zón a obcí, verejné urbánne priestory.

V spolupráci so stálym tímom profesistov z oboru doprava, elektroinštalácia, energetické posudky, plynoinštalácia, požiarna ochrana, statika, svetlotechnika, vzduchotechnika a zdravotechnika, spracovávame všetky fázy projektovej dokumentácie, od úvodnej štúdie s vizualizáciami, cez projekt pre stavebné povolenie, až po komplexný realizačný projekt s výkazom výmer a autorským dozorom.

NAŠE VÝSLEDKY

STAVIEB
INTERIÉROV
URBANISTICKÝCH CELKOV